top of page

Sponplaten

Området «Sponplaten» er lokalisert syd på Grønøra med kort avstand til handel, logistikk, havn og industriområde.

Type lokaler: Lett industri

Ledig areal kontor: 100 m2 BTA


Området «Sponplaten» er lokalisert syd på Grønøra med kort avstand til handel, logistikk, havn og industriområde. Området består i dag av fabrikkbygninger med ulike formål og mindre kontorarealer. Arealene er i hovedsak oppvarmet og kan benyttes til produksjon, lager og logistikk. I eksisterende bygningsmasse er det mulighet for produksjonslokaler til lett industri med tilpasning til leitakersbehov.


Industri

Området er i alt ca. 40 000 m2, hvorav ca. 5 000 er utnyttet. På området er det mulighet for utvikling av nye bygninger til produksjon, lager og logistikk, eventuelt i kombinasjon. Området vil bli videre utviklet og regulert for lett industri i løpet av 2023, med mulighet for bygging av miljøsertifisert (BREEAM) og effektive produksjonslokaler.


Dagens leietakere

Shawcor, Orkla Engineering, OneCo Networks, Dental-lab

Leietakere

Galleri

Beliggenhet

bottom of page