top of page

Tiltaksvegen

Bygningen er lokalisert syd i «bilgata» på Orkanger, ca. 250 meter fra E39.

Type lokaler: Kontorer, lett industri og kaldlager

Ledig areal lett industri: XXX m2 BTA

Ledig areal kontor: XXX m2 BTA


Bygningen er lokalisert syd i «bilgata» på Orkanger, ca. 250 meter fra E39. I området rundt er det blant annet bilforhandlere, byggevarebutikker og landbruksforhandlere. I Tiltaksvegen 22 er det i dag flere bygninger med ulike formål.


Hovedbygning har kombinert kontor, handel og produksjon/logistikk, samt et separat kaldlager med stort manøvreringsområde.


På området er det mulighet for utvikling av nye bygninger til kaldlager, logistikk, produksjonslokaler – eventuelt i kombinasjon. Det er potensiale for etablering av bygg med grunnflate på opptil 4000 m2.


Kontor

De fleste kontorarealene fremstår i dag som bygget, men kan etter leietakers ønske pusses opp. Kontorer befinner seg i nærhet til produksjonslokaler.


Handel

I hovedbygningens 1. etasje er det mulighet for etablering av virksomhet med handel rettet mot det private markedet. Det kan etableres attraktive utstillingsvinduer med et bakareal på opptil XXXm2


Produksjon

I bygningen er det også mulighet for produksjonslokaler til lett industri, med tilpasning til leitakers behov. Til arealer i 1. etasje er det adgang ved egen port og dør i fasade. Det er varierende høyde i lokalene fra XX m til XXunder taket.


Fasiliteter

Bygningen har felles inngang med øvrige leietakere og avgiftsfri parkering utenfor. Kontorer kan inngå i felleslandskap med flere leietakere, herunder sosiale soner og toaletter. Det er tilfluktsrom i kjeller.


På sydsiden av bygningen finnes det utviklingsarealer på i alt ca. 7000 m2. Området kan bebygges med tilsvarende bygning for handel og/eller produksjon i 1. etasje, samt kontor og sosiale rom i 2. etasje. Tomten utvikles sammen med ny leietaker.


Dagens leietakere

Bravida, Halaas Kjøreskole, Gloria Husvogn, Posten

Leietakere

Galleri

Beliggenhet

bottom of page