top of page

Pressemelding: Trøndelag Biogass

Trøndelag biogass planlegger etablering av et biogassanlegg på Vormstad. Bak Trøndelag Biogass står Gasum AS (65,6%), Aune Holdingselskap AS (18,8%) og S&T Invest AS (15,6%).


Med dette biogassanlegget på Vormstad vil Orkland ta et stort skritt inn i det grønne skiftet. Biogass er et fullt fornybart og miljøvennlig brennstoff som kan bidra til å redusere livssyklusutslippene av klimagasser med opptil 90 % sammenlignet med bruk av fossilt brennstoff. Etableringen vil bidra med 5-10 arbeidsplasser på Vormstad og lokal verdiskaping. Men en av de største verdiene som skapes er for lokale bønder.

Trøndelag biogass er sirkulær økonomi i praksis

Til produksjonen av biogass planlegges bruk av restprodukter fra lokal næringsmiddelindustri og husdyrgjødsel fra lokale bønder. I biogassprosessen blir materialet omdannet til biogass og biogjødsel som egner seg som jordforbedring og gjødsel i landbruket. Biogass bidrar til å senke klimagassutslipp fordi biogass kan erstatte fossilt drivstoff og bioresten erstatter fossilt gjødsel. Biogass blir definert som CO2-nøytral og bærekraftig. For næringsaktører som går over på biogass vil det bety redusert klimagassutslipp og kan bety grønne lån og andre fordeler. Som en del av produksjonen av biogass utskilles også C02 som kan erstatte fossilt produsert CO2 i industrien.


Biogjødsel – stor verdi for lokale bønder

Bønder som inngår avtale med biogassanlegget om levering av husdyrgjødsel vil få tilgang til biogjødsel i retur. Biogjødsel er det som er igjen etter produksjon av biogass, og er et konsentrert gjødselprodukt. Denne gjødselen er mer effektiv enn husdyrgjødsel og lukter i tillegg mindre. Biogjødsel vil kunne redusere behovet for kunstgjødsel, og medføre en økonomisk gevinst for bonden. Lokale bønder får her til gang på kortreist biogjødsel, som både er sirkulær og bærekraftig. Forskning viser også at bruk av biogjødsel gir bedre jordkultur og vil kunne bidra til at man er bedre rustet mot klimaendringer.


Trøndelag biogass

Gasum er et nordisk energiselskap med lang erfaring innen etablering av biogassanlegg og tilhørende infrastruktur for utnyttelse av biogassen. Fra før har de 17 biogassanlegg i Finland og Sverige, og jobber nå med etableringer av flere prosjektet, herunder Trøndelag biogass. På spørsmål om det er noen ulemper med et biogassanlegg svarer Head of Project Development Erik Woode fra Gasum «Vi har svært god erfaring med lignende etableringer andre steder, og opplever at naboer og kommune er godt fornøyd med verdien anlegget skaper. Det er naturlig at man er bekymret for lukt fra et slikt anlegg, og dette er en problemstilling vi tar på største alvor. I dag benyttes moderne driftsmetoder og filtre som fjerner mye av lukten, og vi har stort fokus på tiltak for å minimere utslipp av luktstoffer fra anlegget. Dette vil i tillegg reguleres strengt av utslippstillatelsen for anlegget. Når bøndene bytter fra husdyrgjødsel til gjødsling med biogjødsel opplever også mange at det blir langt mindre lukt fra jordene.»


Hva skjer nå

Prosess med regulering av arealet, i regi Orkland Næringspark, er startet med varsel om oppstart av reguleringsplan. Det planlegges en presentasjon av prosjektet på Vormstad primo februar til neste år. Parallelt pågår prosesser med inngåelse av kontrakter med bønder, og man håper på stor lokal tilslutning. Det jobbes for en oppstart av prosjektet i første halvdel av 2024, med en forventet prosjektperiode på ca 2 år.Om aktørene


Gasum

Gasum, en solid internasjonal aktør, som i 2020 omsatte for 772 mill euro. Selskapet har 384 ansatte, og eies 100% av den finske stat. Gasum er Nordens største produsent av biogass og har i dag 17 egne produksjonsanlegg i Norden og 4 anlegg under oppføring


Aune Holdingselskap AS Selskapet ble først etablert som et enkeltpersonforetak i 1983, men ble til Aune Holdingselskap fra 2014​. I dag er det ca 30 ansatte i selskapet, og i 2021 ble omsetningen 110 millioner. I porteføljen finner vi Aune Transport AS​, Aune Maskin AS​, Aune Utvikling AS og Trøndelag Biogass AS​


Salvesen & Thams

S&T er et regionalt investeringselskap med hovedkontor på Orkanger, og forvalter over NOK 2,5 milliarder, hovedsakelig investert i virksomheter i Midt-Norge med sterke nasjonale og internasjonale posisjoner. Selskapet har røtter tilbake til 1872 og var inntil 2012 et selskap i Orkla-konsernet. I 2012 ble Salvesen & Thams kjøpt opp av en eiergruppering bestående av styreleder Bjørn Wiggen, lokale investorer og ansatte. S&T har siden 2012 vokst kraftig, og etablert et sterkt investeringsteam som jobber aktivt med langsiktig utvikling av en rekke attraktive selskaper og eiendomsprosjekter.Ved spørsmål til denne pressemeldingen, ta kontakt med:


Gasum

Erik Woode

Head of Project Development & Execution

+46 720 647 476


Aune Holdingselskap AS

Arnt Egil Aune

+47 913 96 969

Orkland Næringspark

Frank Holmgaard

+47 932 43 140
Comments


bottom of page